Velkommen til vårt visningssenter på byggeplass i Artilleriveien 17. Enten etter nærmere avtale med megler eller som annonsert på denne siden.
  • Sndag 17. november, 12:00-13:00

Ski Tårn av Code består av 39 leiligheter fra 58 til 122 kvm, og er en del av det første utviklingstrinnet i prosjektet. Som navnet indikerer er dette et tårn, med lys, luft, utsikt og andre gode kvaliteter en bygning med høyde gir. Det er store og solrike balkonger for de fleste boligene. Bygget er tegnet av anerkjente Code Arkitekter og utvikles av Solon Eiendom som vant Oslo Bys Arkitekturpris i 2016. MELD INTERESSE

Om Ski Tårn

Det skal utvikles og oppføres totalt fem tårnbygg i Magasinparken Ski. Vi har fridd til, fått ja, og utfordret noen av landets fremste arkitektkontorer til å delta i en storstilt utvikling med høy arkitektonisk kvalitet. Med oss på laget har vi arkitektene i Code Arkitektur, Reiulf Ramstad Arkitekter, R21 Arkitekter og A-lab. Dette er alle velrennomerte og prisvinnende arkitektkontorer.

Du har sikkert hørt det allerede? Solon Eiendom og Code Arkitektur vant Oslo bys arkitekturpris 2016 for nettopp et tårnbygg, Ullevål Tårn. I Magasinparken har vi engasjert fire arkitekter for å tegne fem tårn. Av respekt og fasinasjon over hva Code fikk til på Ullevål Tårn, så lar vi Code tegne både det første og det siste tårnet i Magasinparken. De tre andre meget dyktige arkitektkontorene slipper til med hvert sitt tårnbygg i mellom, og går motivert løs på oppgaven med å utligne Code sitt forsprang.

Ingen tårn blir like, de vil oppleves veldig forskjellige. Hvert tårn skal ha sin egen identitet. Så identitetsskapende at vi tror beboerne vil referere til arkitektens navn når de forteller hvor de bor. «Jeg bor i Ramstadtårnet i Magasinparken.» Eller foretrekker du kanskje A-lab-tårnet? Tiden vil vise.

Samtidig som tårnene hver for seg skal være sterkt identitetsskapende, har arkitektene fått i oppgave å tegne bygg som også samhandler med hverandre, at de har slektskap. De er ikke gitt fullstendig frie tøyler, det enkelte tårn skal skli inn sammen med de øvrige tårnene i Magasinparken. Diskret er kanskje feil ordbruk, men vi tror at sluttresultatet vil oppleves utrolig mektig – på en noenlunde diskret måte.

Sett av tilstrekkelig tid til å studere bygg, illustrasjoner, plantegninger og beskrivelse. Vi tør påstå at dette er en type boligutvikling som Ski kommune aldri har sett før. Og vi tviler på at man får se noe sammenlignbart igjen – i alle fall ikke på mange, mange år.

Sett preg på din nye bolig!
Magasinparken har en meget fin beliggenhet vest for Ski sentrum. Det blir gode sol- og lysforhold, både på utvendige fellesarealer og på mange av de private terrasser/hager, balkonger og takterrasser. I utviklingen av Magasinparken har vi brukt mye tid på gode arkitektoniske løsninger. Det er også lagt mye ressurser i de innvendige arealene, ikke minst inngangspartiene, som har spennende materialvalg. Målet vårt har hele tiden vært å skape boliger det er hyggelig både å komme hjem til og på besøk til. Det legges opp til flerfoldige tilvalgsmuligheter på interiør og materialer, hvorav mange er vederlagsfrie. Dette slik at du kan sette ditt preg på din nye bolig (forutsetter kjøp innen gitte frister).

Meld interesse

Ja takk, jeg vil gjerne høre mer om Ski Tårn

Ja takk, jeg ønsker budvarsel på SMS

Ja takk, jeg ønsker tips om liknende eiendomme